Om de cursussen te verzekeren van een prettig verloop heb ik een aantal huisregels opgesteld. De regels gelden in principe voor alle cursussen: YogaPlus, Dru Yoga, Hormoonyoga, Yogadanza, Danstherapie, Karakterstructuren, Mindfulness en individuele begeleiding. Veel van deze regels zijn voor de meeste cursisten vanzelfsprekend.

Heb respect voor ieders leerproces en levensweg.

Praat met elkaar en niet over elkaar.

Wees eerlijk naar de ander, maar vooral naar jezelf.

Wees behulpzaam daar waar dat goed voelt, bied hulp aan, maar nooit ten koste van jezelf.

Ruimte, veiligheid en begrip voor elkaar en jezelf.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.

Toon respect voor de ruimte en omgeving, laat de ruimte netjes en verzorgd achter.

Weet dat je de allerbelangrijkste persoon bent in jouw leven. Jij weet wat je nodig hebt. Zorg dat je krijgt wat je nodig hebt.

We zijn gelijkwaardig. Niemand is meer of minder. We zijn allemaal spiegels voor elkaar.

Privacy: alles wat besproken wordt, gezegd of gedeeld, blijft in deze ruimte. Dit geeft begrip en veiligheid voor elkaar.

Mobiele telefoons zijn tijdens de lessen niet toegestaan, moet je om een bepaalde reden toch bereikbaar zijn, bespreek dit dan even met mij.