Ria Suyderhoud 31 jaar yoga juf

31 jaar yoga juf deel 2

In ieder van ons leeft een kind, een magisch kind vol verwondering maar ook een verwond kind.

Met het verwonde kind kom je mee in contact als je niet helemaal lekker in je vel zit, je niet kunt zeggen dat je gelukkig bent en je iets voelt knagen van binnen, zomaar boos wordt, veel moet huilen, het ervaren van eenzaamheid of in de steek worden gelaten.

Het verwonde kind in ons voelt zich dan onveilig, minderwaardig, angstig, klein en niet thuis in zichzelf en in deze wereld.

Wat hier aan ten grondslag ligt, is dat onze basisbehoeften als kind niet voldoende vervuld werden. Alle emoties zijn terug te brengen tot gebrek aan liefde, waardering, veiligheid, niet welkom voelen, erkenning, goedkeuring, bewondering en aandacht.